Defiance - Kody
podczas gry wciśnij pauze i wpisz:

Kody do wersji na PC
legenda: L - lewo, P - prawo, G - góra, D - dół, PK - picie krwi, TK - telekineza, POD - podrzucenie (silny atak), CEL - celowanie telekinezą, A - automatyczne namierzanie

G, D, P, D, PK, CEL, D, POD, A - niezniszczalność
L, P, L, P, PK, A, TK, POD, D - życie na maksa
L, L, G, G, A, CEL, TK, D, POD - maksymalny poziom życia i telekinezy (TK)
D, D, G, L, PK, CEL, D, POD, TK - niekończąca się energia reavera
P, D, G, D, D, PK, POD, TK, D - wszystkie ataki specjalne
G, D, G, D, PK, CEL, D, TK, POD - tryb kreskówkowych bohaterów
G, D, L, P, CEL, POD, D, TK - papierowa tuba zamiast reavera (musi być Kain)
D, TK, G, L, P, P, POD, D, P, P - wszystkie bonusy
PK, D, CEL, A, P, CEL, POD, D, A - wszystkie filmiki
A, D, CEL, P, CEL, G, POD, A, D - brak tekstur
A, D, A, G, PK, A, D, POD - renderowanie wireframe (???)

Kody do wersji na PS2
legenda: L - lewo, P - prawo, G - góra, D - dół, R1 - prawy spust 1, L1 - lewy spust 1, R2 - prawy spust 2, L2 - lewy spust 2, T - trójkąt, K- kółko

G, D, P, D, R1, R2, D, T, L1 - niezniszczalność
L, P, L, P, R1, L1, K, T, D - życie na maksa
L, L, G, G, L1, R2, K, D, T - maksymalny poziom życia i telekinezy (TK)
D, D, G, L, R1, R2, D, T, K - niekończąca się energia reavera
P, D, G, D, D, R1, T, K, D - wszystkie ataki specjalne
G, D, G, D, R1, R2, D, K, T - tryb kreskówkowych bohaterów
G, D, L, P, R2, L2, T, D, K - papierowa tuba zamiast reavera (musi być Kain)
R2, D, L2, R1, L, L2, D, L1, T - wszystkie bonusy
R1, D, R2, L1, P, R2, T, D, L1 - wszystkie filmiki
L1, D, R2, P, R2, G, T, L1, D - brak tekstur
L1, D, L1, G, R1, L2, L1, D, T - renderowanie wireframe (???)

Kody do wersji na Xbox
legenda: L - lewo, P - prawo, G - góra, D - dół, PS - prawy spust, LS - lewy spust, CZ - czarny, BI - biały

G, D, P, D, PS, CZ, D, Y, LS - niezniszczalność
L, P, L, P, PS, LS, B, Y, D - życie na maksa
L, L, G, G, LS, CZ, B, D, Y - maksymalny poziom życia i telekinezy (TK)
D, D, G, L, PS, CZ, D, Y, B - niekończąca się energia reavera
P, D, G, D, D, PS, Y, B, D - wszystkie ataki specjalne
G, D, G, D, PS, CZ, D, B, Y - tryb kreskówkowych bohaterów
G, D, L, P, CZ, BI, Y, D, B - papierowa tuba zamiast reavera (musi być Kain)
CZ, D, BI, PS, L, BI, D, LS, Y - wszystkie bonusy
PS, D, CZ, LS, P, CZ, Y, D, LS - wszystkie filmiki
LS, D, CZ, P, CZ, G, Y, LS, D - brak tekstur

Copyrights © Wszelkie prawa zastrzeżone.