Soul Reaver 1 - Kody
Kody do wersji na PC

Podczas gry naciśnij ESC i wpisz poniższe kody:

1324 - aktywizuje kody
364141 - uzupełnia zdrowie
271543 - podnosi zdrowie na wyższy poziom
263434 - maksymalny poziom zdrowia
221523 - uzupełnia magię
5232451 - maksymalna magia
16443 - zadajesz sobie rany
3661254 - przenikanie przez kraty
538243 - wspinanie się po ścianach
126121 - uderzenie mocą (FORCE)
4632614 - pływanie
34226443 - unieruchamianie
35822331532 - soul reaver
342431623 - fire reaver
52364 - zapalenie fire reavera
724451124 - Ariel reaver
76251124 - Kain reaver
4432216213 - zmiana wymiarów w dowolnym momencie
31534 - Force Glyph
2236443 - Sound Glyph
3641322 - Stone Glyph
36432 - Water Glyph
4424582 - Fire Glyph
16122441 - Sunlight Glyph

Kody do wersji na Playstation

Podczas gry naciśnij pauzę i przytrzymaj L1 lub R1 podczas wpisywania kodu:

dół, kółko, góra, lewo, góra, lewo - uzupełnia zdrowie
prawo, x, lewo, trójkąt, góra, dół - podnosi zdrowie na wyższy poziom
prawo, kółko, dół, góra, dół, góra - maksymalny poziom zdrowia
prawo, prawo, lewo, trójkąt, prawo, dół - uzupełnia magię
trójkąt, prawo, dół, prawo, góra, trójkąt, lewo - maksymalna magia
lewo, kółko, góra, góra, dół - zadajesz sobie rany
dół, kółko, kółko, lewo, prawo, trójkąt, góra - przenikanie przez kraty
trójkąt, dół, L2, prawo, góra, dół - wspinanie się po ścianach
lewo, prawo, kółko, lewo, prawo, lewo - uderzenie mocą (FORCE)
góra, kółko, dół, prawo, kółko, lewo, góra - pływanie
dół, góra, prawo, prawo, kółko, góra, góra, dół - unieruchamianie
dół, trójkąt, L2, prawo, prawo, dół, dół, lewo, trójkąt, dół, prawo - soul reaver
dół, góra, prawo, góra, dół, lewo, kółko, prawo, dół - fire reaver
trójkąt, prawo, dół, kółko, góra - zapalenie fire reavera
X, prawo, góra, góra, trójkąt, lewo, lewo, prawo, góra - Ariel reaver
X, kółko, prawo, trójkąt, lewo, lewo, prawo, góra - Kain reaver
góra, góra, dół, prawo, prawo, lewo, kółko, prawo, lewo, dół - zmiana wymiarów w dowolnym momencie
dół, lewo, trójkąt, dół, góra - Force Glyph
prawo, prawo, dół, kółko, góra, góra, dół - Sound Glyph
dół, kółko, góra, lewo, dół, prawo, prawo - Stone Glyph
dół, kółko, góra, dół, prawo - Water Glyph
góra, góra, prawo, góra, trójkąt, L2, prawo - Fire Glyph
lewo, kółko, lewo, prawo, prawo, góra, góra, lewo - Sunlight Glyph

Copyrights © Wszelkie prawa zastrzeżone.